Kontakt

Mail: franekkarel@centrum.cz

E-mail neslouží ke konzultaci zdrav. obtíží pacienta, ani rozborům jednotl. zdrav. případů. Lze ho využít s dostatečným předstihem k objednání návštěvy.